Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sprawy rodzinne


Prawo rodzinne to zbiór przepisów prawnych mających zastosowanie do stosunków między osobami, które łączą więzy pokrewieństwa (lub więzy rodzicielskie, na przykład dziecko z matką lub z ojcem) albo więzy małżeńskie (lub wynikające z zarejestrowanego związku partnerskiego).


Sprawy rodzinne

Prawo rodzinne ma więc na przykład zastosowanie do małżeństw, rozwodów, adopcji dzieci, różnych spraw dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (prawo do opieki nad dziećmi, prawo do odwiedzin…).

Te przepisy są różne w poszczególnych państwach członkowskich, ponieważ są ściśle powiązane z historią, kulturą i ewolucją społeczną w danym kraju.

Celem Unii Europejskiej jest stworzenie wspólnych przepisów prawa rodzinnego, tak aby obywatele Europy nie napotykali na utrudnienia w wykonywaniu swoich praw wynikające z tego, że mieszkają w różnych państwach Unii Europejskiej lub przenieśli się do innego państwa.

Wszystkie państwa członkowskie muszą jednak zgodzić się na przyjęcie tych przepisów.

Na poszczególnych podstronach można znaleźć więcej informacji o:


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 21/01/2019