Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

Mapa strony


Strony ogólne
Strony z treścią
 
 • Prawo
 • Orzecznictwo
  • Orzecznictwo UE
  • Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)
  • Wyszukiwarka ECLI
  • Orzecznictwo państwa członkowskiego
  • Orzecznictwo międzynarodowe
  • test 24
  • test 0306 1
 • Systemy sądowe
  • Sądy UE
  • Systemy sądowe w państwach członkowskich
   • Sądy zwyczajne
   • Sądy szczególne
 • Zawody prawnicze i sieci sądowe
  • ESS w sprawach karnych
  • Eurojust
  • Europejski Instytut Prawa
  • Zawody prawnicze
  • EuroPris
  • test 0306
 • Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych
 • Wniesienie sprawy do sądu
  • W którym państwie członkowskim?
  • Tryb postępowania
  • Jakie prawo zostanie zastosowane?
  • Pomoc prawna
  • Koszty postępowania
  • Odsetki ustawowe
  • Prawa podstawowe
  • Roszczenia pieniężne
   • Postępowanie w sprawie nakazu zapłaty
    • Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty
   • Drobne roszczenia
   • Upadłość
  • Sprawy rodzinne
   • Rozwód
   • Odpowiedzialność rodzicielska
   • Uprowadzenie dziecka przez jednego z rodziców
   • Roszczenia alimentacyjne
   • Skutki majątkowe związków małżeńskich i zarejestrowanych związków partnerskich
   • Międzynarodowa mediacja rodzinna
   • Legalne wywiezienie dziecka
  • Egzekucja orzeczeń
   • Procedury służące wykonaniu orzeczenia
   • Licytacje sądowe
   • Europejski tytuł egzekucyjny
 • Pomoc prawna
 • Mediacja
 • Prawo spadkowe
 • Ofiary przestępstw
 • Prawa oskarżonych w postępowaniu karnym
 • Narzędzia dla sądów i prawników
  • Informacje ogólne
   • Ogólny opis strategii
   • Podręcznik
   • Przeprowadzenie dowodu w drodze wideokonferencji
   • Informacje o rozwiązaniach krajowych
  • Współpraca w sprawach cywilnych
   • Chorwacja – współpraca w sprawach cywilnych
   • Przeprowadzanie dowodów
   • Doręczanie dokumentów
   • Środki tymczasowe i zapobiegawcze
   • Terminy proceduralne
   • Postępowanie elektroniczne
   • Procedury służące wykonaniu orzeczenia
   • Europejski tytuł egzekucyjny
   • Drobne roszczenia
   • Upadłość
   • Środki ochrony w sprawach cywilnych
   • Postępowanie w sprawie nakazu zapłaty
   • Jurysdykcja
  • Współpraca w sprawach karnych
   • Europejski nakaz aresztowania
   • Wniosek o udzielenie pomocy prawnej
    • Dowody
    • Zabezpieczenie majątku i dowodów
    • Konfiskata
    • Rejestry karne
   • Środki przed- i poprocesowe
   • Wzajemne uznawanie środków ochrony
   • Wzajemne uznawanie kar o charakterze pieniężnym
   • Jurysdykcja
   • Europejski atlas sądowy w sprawach karnych
 • Rejestry
  • Rejestry handlowe
  • Księgi wieczyste
  • Rejestry upadłości
 • Jak znaleźć...
 • Glosariusze i terminologia
 • Europejskie szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości
 • Interaktywne formularze
  • Europejski nakaz zapłaty – formularze
  • Drobne roszczenia – formularze
  • Kompensata dla ofiar przestępstw – formularze
  • Europejski tytuł egzekucyjny – formularze
  • Orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych – formularze
  • Pomoc prawna – formularze
  • Sprawy małżeńskie i dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej – formularze
  • Zobowiązania alimentacyjne – formularze
  • Doręczanie dokumentów – formularze
  • Przeprowadzenie dowodu w sprawach cywilnych i handlowych – formularze
  • Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym – formularze
  • Dokumenty urzędowe
  • Europejskie poświadczenie spadkowe
  • Wzajemne uznawanie środków ochrony – formularze
 • Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska